Eksamensinformasjon

  • 04/01/2019

Teorieksamen for privatflygere (PPL/LAPL) Her finner et liten oversikt over hvordan eksamen gjennomføres. En fullstendig informasjon finner du her: Informasjon om teorieksamen til PPL/LAPL  Eksamensreglement (privatflygere) Begge disse to linkene må du lese gjennom før du møter opp til eksamen! Krav før oppmelding Når du er ferdig med innsendingene og klasseromsundervisningen hos Privatfly.no melder vi […]

Nå kan du ta privatflygereksamen hos Vegvesenet

  • 24/08/2018

Kilde:Luftfartstilsynet.no Luftfartstilsynet fortsetter det gode samarbeidet med Statens vegvesen. Fra og med 3. september kan teorieksamen for privatflygere tas ved hvilken som helst av landets om lag 70 trafikkstasjoner. I forbindelse med et prøveprosjekt i vår ble norsk-engelske Russell Flynn (39) den første som tok elektronisk teorieksamen for privatflygere ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. […]

Akseptering av utenlandsk utdanning og eksamen

  • 24/03/2017

Kilde: AIC-N 04/17 24 MAR Teoriutdanning som er gjennomført i andre EASA-medlemsland aksepteres i Norge. Det er imidlertid en forutsetning at utdanningen er godkjent av det respektive lands luftfartsmyndigheter og at den er utført i henhold til kravene i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011. Luftfartstilsynet vil avvise søknader der kravene til teoriutdanning ikke er oppfylt. Kravene for […]

LAPL legeattest

  • 30/09/2015

Fra april 2015 til april 2017 vil Luftfartstilsynet gjennomføre en prøveordning hvor fastleger kan foreta medisinsk undersøkelse og eventuelt utstedelse av «Light Aircraft Pilot License» (LAPL) legeattester under gitte forutsetninger. Forutsetningene for at fastleger kan foreta medisinsk undersøkelse og eventuelt utstedel LAPL legeattester er; legen er spesialist i allmennmedisin og søkerens fastlege legen har sikret […]

X
X
X
X