LAPL legeattest

  • 30/09/2015

Fra april 2015 til april 2017 vil Luftfartstilsynet gjennomføre en prøveordning hvor fastleger kan foreta medisinsk undersøkelse og eventuelt utstedelse av «Light Aircraft Pilot License» (LAPL) legeattester under gitte forutsetninger.

Forutsetningene for at fastleger kan foreta medisinsk undersøkelse og eventuelt utstedel LAPL legeattester er;

  • legen er spesialist i allmennmedisin og søkerens fastlege
  • legen har sikret tilgang til søkerens journal hos tidligere fastleger
  • legen er registrert på Luftfartstilsynets hjemmeside og har godtatt forutsetningene for godkjenning
  • søknaden skal føres i det elektroniske sertifiseringssystemet EMPIC (tilgangen til EMPIC gis av Luftfartstilsynet når fastlegen er godkjent)
  • legen har gjennomgått en enkel opplæring i bruk av EMPIC og innføring i generelle prinsipper innen flymedisin/seleksjonsmedisin
  • legen gjennomfører minst fem undersøkelser årlig
  • en søker som ikke fullt ut tilfredsstiller helsekravene for LAPL legeattest skal henvises til en flylege (tilstander som medfører krav om henvisning er beskrevet i en egen sjekkliste), det samme gjelder søkere som tidligere har fått avslag på eller tilbakekalt legeattest for flyging

Les hele saken her!

X
X
X
X