Før du starter

Ettersom du har kommet til denne siden, har du sikker gått å tenkt på å ta flysertifikat en stund.

Det å ta flysertifikatet, eller PPL-A som det heter på fagspråket, er moro. Før du starter på dette må du være godt motivert. Det er mye lesing og pugging, men belønningen er stor. Det er ikke noe i veien for at du kan ta noen flytimer mens du leser teorien. Men uten bestått legesjekk og teorieksamen kommer du ikke videre.

Når du skal ta flysertifikat har du to valg:

  • Private Pilot Licence (PPL)
  • Light Aircraft Pilot Licence (LAPL).

Vi skal nå vise deg hvordan du kommer frem til begge sertifikatene, samt sammenligne hvilke krav og rettigheter det er tilknyttet de forskjellige sertifikatene.

10387085_10152552877486649_507316755090756621_o

Hva er aldersgrensen?

Det er faktisk ingen nedre grense for å ta flytimer, men for å få kunne fly solo (alene) er grensen 16 år. For å få utstedt flysertifikatet må du ha fylt 17 år. Det er ingen øvre aldersgrense så lenge du tilfredsstiller de medisinske kravene. Det er likt for LAPL og PPL.

Hvordan er legesjekken?

For å kunne bli pilot kreves det at du består en legesjekk. Det finnes flere typer legesjekk, men for deg som skal ta PPL-A er det «legeattest klasse 2» som gjelder. Dersom du planlegger å bli trafikkflyger, anbefaler vi deg å ta «klasse 1» med det samme, siden den har litt strengere krav.

Vi anbefaler på det sterkeste at du tar denne legesjekken FØR du bestiller kurs og begynner å ta flytimer. Det et fullt mulig å starte teoriundervisningen og flytimene uten å ha gjennomført legesjekken, men før du kan fly solo-flytimene må du ha fått godkjennelse fra Flymedisinsk seksjon. Det stilles ikke veldig strenge krav, men noen begrensninger er det.

LAPL(A)PPL(A)
Enkelte fastleger kan utstede legeattest for LAPL. Vær oppmerksom på at ikke alle fastleger kan gjøre dette da det stilles enkelte krav. Du kan fly med LAPL-privilegier med et PPL selv om du kun har gyldig LAPL-medical.Om du skal ta PPL må du minimum ha “legeattest klasse 2”. Dersom du planlegger å bli trafikkflyger, anbefaler vi deg å ta “klasse 1” med det samme, siden den har litt strengere krav. Denne undersøkelsen kan bare gjøres av:
- Flylege
- Flymedisinsk senter (Aero Medical Centre AeMC)

Her er noen nyttige lenker:

Hvordan er teorikurset?

Det er her Privatfly.no kommer inn i bildet. Ved hjelp av nettskolen guider vi deg gjennom pensum. Det fungerer på den måten at du logger deg inn på nettskolen og besvarer innsendingsoppgaver. Disse får du svar på umiddelbart. Vi har beregnet at dette vil ca 200 timer å fullføre selvstudiet. Kurset vi tilbyr er basert på et selvstudie som består av en enkel lærebok, samt hundrevis av eksamensrelaterte «multiple choice» spørsmål som er tilgjengelige online på vår nettskole. Vi har også instruktører som er tilgjengelige for deg via email hvis du har spørsmål til undervisningsmaterialet.

Vi har markedets beste og mest oppdaterte lærebok med alle 9 fag samlet i en bok. Du kan lese mer utfyldende informasjon og se en demo av den her. Boken kan også kjøpes som iBook hos Apple, se mer informasjon her.

For fullstendig oversikt over kurset kan du klikke her!

Webinar (frivillig)

Privatfly.no kjøret jevnlige webinar i alle fag. Dette er ment som en oppkjøring til eksamen etter at alle innleveringer på nettskolen er gjennomført. Vi rullerer kontinuerlig gjennom alle fag, slik at denne timeplanen oppdateres fortløpende.

Webinarene varer ca 2-2,5 timer og her kan du stille spørsmål direkte til instruktør og diskutere med andre elever. Vi kjører også en uformell quiz konkurranse (Kahoot) på webinaret slik at du får testet deg selv.

Som elev hos Privatfly.no deltar du gratis på disse webinarene så ofte du ønsker. Neste Webinar:

june

26jun18:0020:303 - MeteorologiWebinar18:00 - 20:30

july

08jul18:0020:307 - Ytelser og flygeplanleggingWebinar18:00 - 20:30

17jul18:0018:302 - Menneskelige ytelser og begrensningerWebinar18:00 - 18:30

Fullstendig oversikt over når webinarene kjøres finner du her:
https://privatfly.no/webinar/

Hvordan er teorieksamen?

Du kan dele opp eksamene slik du selv ønsker med følgende begrensninger. Det kan avlegges eksamen inntil fire ganger i ett og samme fag. Du kan ikke melde deg opp til eksamen som privatist. Her finner du utfyllende informasjon om eksamen:

Teorieksamen for privatflygere (PPL/LAPL)

Hvordan gjennomføres den praktisk flygingen?

Med bestått teorieksamen i hånden kan du starte den praktiske utdanningen på den flyskolen du ønsker. Teorien er gyldig hos alle flyklubber  og flyskoler EØS/EU. Du må ha bestått den praktiske oppflygingen innen 24 måneder etter bestått teorieksamen.

Flyprogrammet består av minimum:

LAPL-APPL-A
30 flytimer for LAPL45 flytimer for PPL

De fleste ender opp med ca 50-55 flytimer før de er klare for oppflygning. Siden de aller fleste bruker mere enn 30/45 timer på å fullføre utdannelsen er det mange som velger å ta PPL, for så å nedgradere sertifikatet til LAPL.

Hva er begrensningene for LAPL/PPL(A)?

De forskjellige sertifikatene har store forskjeller i begrensningene:

LAPL(A)PPL(A)
Kun Single-Engine Piston - SEP (énmotorsfly) eller
Touring Motor Glider - TMG (seilfly med motor).
Flyets totalvekt, maks 2000 kilo.
Maksimum tre passasjerer.
Når du har tatt sertifikatet kreves det at du flyr ytterligere 10 timer som fartøysjef før du får lov til å ta med deg passasjerer om bord.
Ingen

Hvordan forlenger jeg sertifikatet?

Når du først har fått sertifikatet er det rettighetene som er ført inn i sertifikatet som må vedlikeholdes. Man har to forskjellige muligheter for å fornye rettighetene:

LAPL(A)PPL(A)
(a) Innehavere av et LAPL (A) skal bare utøve rettighetene i sitt sertifikat når de har fullført, i løpet av de siste 24 månedene, som piloter i fly eller TMG:
(1) minst 12 timer flygetid som PIC, inkludert 12 avganger og landinger: og
(2) oppfriskningskurs på minst en time av total flytid med en instruktør.

(b) Innehavere av et LAPL (A) som ikke overholder kravene i (a) skal:
(1) gjennomføre en ferdighetskontroll med en kontrollant før de gjenopptar utøvelse av rettighetene i sitt sertifikat: eller
(2) utføre ekstra flytid eller ta avganger og landinger, ”flyr dual” eller solo under tilsyn av en instruktør, for å oppfylle kravene i (a).
(I) i løpet av de tre månedene før utløpsdato ha bestått en ferdighetskontroll i den aktuelle klassen med en kontrollant, eller
(II) i løpet av de siste 12 månedene før utløpsdatoen til rettigheten, gjennomført 12 timer flygetid i den aktuelle klassen, inkludert:
• 6 timer som PIC,
• 12 avganger og 12 landinger, og
• En treningsflygning på minst en time med en flyinstruktør (FI) eller en
klasserettighetsinstruktør (CRI).

Søkere skal være unntatt fra denne regelen hvis de har passert en klasse- eller typerettighet ferdighetskontroll eller ferdighetsprøve i noen annen klasse eller type fly.

(C) Søkere som ikke består alle deler av en ferdighetskontroll før utløpsdatoen for en klasse- eller typerettighet kan ikke utøve privilegiene for en slik rettighet før vedkommende har bestått ferdighetskontrollen.

Hva er kostnadene?

Når man skal lage et prisoverslag er det mange utgifter som er variable og derfor blir det vanskelig å komme med en sakt sum. Når du ser på tallene under ser du raskt at det er antall flytimer som er den største variabelen. Dette er noe du enkelt kan gjøre noe med, ved å forberede deg godt til hver flytime. Vi har lager et teoretisk eksempel for LAPL-A og PPL-A med minst mulig antall flytimer. Til slutt har vi laget et eksempel med en gjennomsnittselev som bruker 55 timer på hele programmet. Vi anbefaler deg å sette opp et slik regnestykke selv og forhøre deg om pris ved de forskjellige flyskolene. Kostnader som er variable er merker med *

LAPL(A)PPL(A)Gjennomsnittseleven
Teorikurs *790079007900
Eksamensgebyr
(9 * 450)
405040504050
Legesjekk *200030003000
Medlemskap flyklubb/NLF *150015001500
Flytimer *30 * 1500 = 4500045 * 1500 = 6750055 * 1500 = 82500
Instruktør *60 * 300 = 1800090 * 300 = 27000110 * 300 = 33000
Loggbok, opplæringshefter osv. *200020002000
Oppflygning
Flyleie *2 * 1500 = 30002 * 1500 = 30002 * 1500 = 3000
Gebyr til kontrollant *200020002000
Gebyr for sertifikat157015701570
Sum87.020,-119.520,-140.520,-
X
X
X
X