Teorieksamen for privatflygere (PPL/LAPL)

Her finner et liten oversikt over hvordan eksamen gjennomføres. En fullstendig informasjon finner du her:

Informasjon om teorieksamen til PPL/LAPL 

Eksamensreglement (privatflygere)

Begge disse to linkene du lese gjennom før du møter opp til eksamen!

Krav før oppmelding

Når du er ferdig med innsendingene hos Privatfly.no melder vi deg opp til eksamen.

Oppmelding

Dette gjøres enkelt på nettskolen og vi sender inn skjema NF-1133 for deg. Etter at vi har sendt inn påmeldingen vil det gå opptil 5 virkedager før du får en bekreftelse fra Luftfartstilsynet. Når du har mottatt denne bekreftelsen er det bare å møte opp på en Trafikkstasjon etter at du har bestilt time (se under).

Kandidaten bestiller selv time her:
Timebestilling trafikkstasjoner
Nye timer legges ut søndag kveld/natt

Her finner du en oversikt over trafikkstasjonene.

Eksamen

Du kan dele opp prøvene slik du selv ønsker. Det kan avlegges eksamen inntil fire ganger i ett og samme fag.

Tillatte hjelpemidler

1
Konvensjonell regnestav/regneskive (CRP-1) uten bruksanvisning. Elektronisk flight computer er ikke tillatt. 

2
Konvensjonell transportør/plotter (ANZP-1) uten bruksanvisning. 

3
Ikke-programmerbar kalkulator Følgende kalkulatorer er tillatt:
Casio fx-82-serien. Alle kalkulatorer av merket Casio med modellbetegnelse fx-82 med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.
TI BA-II Plus. Alle kalkulatorer av merket Texas Instruments med modellbetegnelse BA-II Plus med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg. 

Gebyrer

Gebyr betales på trafikkstasjonen ved oppmøte til eksamen, før eksamen starter. Betaling må skje kontant eller debetkort (ikke kredittkort). Det koster 470, – per eksamen.
Se Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. (BSL A 1-2).

Tillat tid

Fagkode og fagnavn – PPL(A) og PPL(H) Tillatt tid i faget
1. Air law and ATC procedures
(Luftfartslovgivning og lufttrafikktjenesteprosedyrer)
45 min
2. Human performance (Menneskelig ytelse) 30 min
3. Meteorology  (Meteorologi) 30 min
4. Communications (Kommunikasjon) 30 min
5. Principles of flight (Flyteori) 45 min
6. Operational procedures (Operasjonelle prosedyrer) 30 min
7. Flight performance and planning
(Ytelser og planlegging)
60 min
8. Aircraft general knowledge (Luftfartøyslære) 30 min
9. Navigation (Navigasjon) 60 min

Eksamensresultat

Kandidaten får resultatet av eksamen, bestått eller ikke bestått, umiddelbart etter at faget er avsluttet. Alle eksamensresultater registreres hos Luftfartstilsynet. Eksamensresultater sendes kandidatens skole etter hver eksamensdag. Vitnemål sendes hver enkelt kandidat per post så snart som mulig etter siste fag til gjeldende eksamen er avlagt og bestått, senest 3 uker etter siste eksamensdag.

Innsyn

Kandidaten har rett til innsyn i egen eksamensbesvarelse Innsyn i eksamensbesvarelse er kun tilgjengelig umiddelbart etter at besvarelsen er avsluttet. Tillatt tid for innsyn er maksimalt 5 minutter per fag. Tiden reduseres i forhold til hvor mange oppgaver som er feil besvart. Det er kun spørsmål som er feil besvart det gis innsyn i.

Vi anbefaler deg på det sterkeste at du benytter deg av denne muligheten.

Ikke bestått eksamen

Dersom kandidaten ønsker å melde seg opp til omprøve, er det en karantenetid på 14 dager før påmelding til ny prøve kan sendes Luftfartstilsynet i tråd med punkt via skolen. Alle teoriprøver til PPL må være bestått innenfor en periode på 18 måneder, regnet fra slutten av den kalendermåned hvor kandidaten først gikk opp til eksamen.

 

X
X
X
X