Kursbeskrivelse

Vårt kursprogram består av 2 deler: selvstudiet og webinar (frivillig).

Selvstudiet

Selvstudiet gjør du via internett, noe som gir deg god fleksibilitet. Du kan studere i ditt eget tempo, svare på øvelsesoppgavene når du selv ønsker det og få en umiddelbar vurdering av din besvarelse online. Erfaring viser at elevene bruker ca 200 timer på å fullføre selvstudiet. Her kan du også kontakte skolens instruktører dersom du har spørsmål. Når du er ferdig med alle 9 fagene får du tilgang til å trene på frigitte eksamensspørsmål.Vi har en egen lærebok og et kursopplegg som er tett knyttet opp mot boken. Dette gjør at kurset er meget oversiktlig og sikrer at du kommer gjennom hele teoripensumet innen du meldes opp til eksamen.

Se en demonstrasjon av nettskolen

Webinar (frivillig)

Privatfly.no kjøret jevnlige webinar i alle fag. Dette er ment som en oppkjøring til eksamen etter at alle innleveringer på nettskolen er gjennomført. Vi rullerer kontinuerlig gjennom alle fag, slik at denne timeplanen oppdateres fortløpende.

Webinarene varer ca 2-2,5 timer og her kan du stille spørsmål direkte til instruktør og diskutere med andre elever. Vi kjører også en uformell quiz konkurranse (Kahoot) på webinaret slik at du får testet deg selv.

Som elev hos Privatfly.no deltar du gratis på disse webinarene så ofte du ønsker. Neste Webinar:

No Events on The List at This Time

Fullstendig oversikt over når webinarene kjøres finner du her:
https://privatfly.no/webinar/

 

Kursprogram

5 – Flyteori

I første kapittel får du en grunnleggende innføring i flyets oppbygning og aerodynamikk, hvilket er nødvendig for å forstå hvordan et fly oppfører seg i luften.

Hva gjør at en vinge klarer å holde et fly oppe i luften? Hvordan fungerer rorene og hva skjer om motoren skulle stoppe?

Dette er noen av tingene du får svar på her. Dessuten er det vanlig når man beveger seg inn i et nytt fagområde at man oppdager mange nye fagord. Derfor beskrives også en del grunnleggende ord og utrykk i dette kapitlet.

8 – Luftfartøylære

Kapittel 2 har som mål å lære deg hvilke muligheter og begrensninger en motor har slik at du kan utnytte den på en mest mulig effektiv måte. Dette krever litt kunnskap, men det er ikke meningen at du skal kjenne til alle delene i en motor. En grunnleggende forståelse forventes dog av deg som pilot.

Når du skal ut å fly som privatflyver er det først og fremst de visuelle referansene du skal forholde deg til. Samtidig er det noen instrumenter du er helt avhengig av. Du vil få en beskrivelse av de vanligste instrumentene i cockpiten og hvordan de fungerer.

Hvordan klarer man å måle høyden og hastigheten i et fly? Hva er en gyro? Dette er noen av spørsmålene du vil finne svar på her.

3 – Meteorologi

Noe av det som har mest innflytelse på hvordan flyturen blir, eller om den overhodet kan gjennomføres, er været.

Som du skjønner, kreves det av piloter at de har gode kunnskaper om været. Selv om vi lever i et moderne, teknologisk samfunn kan været overraske oss alle. Som pilot vil du ha tilgang til egne, godt detaljerte værvarsler. Hvordan du skal lese disse varslene blir nøye gjennomgått i kurset.

Har du noen gang lurt på hva et lavtrykk er? Eller hva en kaldfront er? Og hvordan oppstår vind? Dette vil du kunne svare på etter å ha gjennomgått dette kapitlet.

9 – Navigasjon

For å kunne finne frem når du er ute og flyr må du ha en del grunnleggende kunnskaper om navigasjon. I dette kapitlet går vi gjennom de vanligste instrumentene og hjelpemidlene som gjør at du kommer frem til bestemmelsesstedet.

Har du for eksempel tenkt over at kartet er trykket på et papir som er flatt mens jorden er rund, og hva dette kan bety når du er ute og flyr? Er du sikker på at kompassnålen virkelig peker mot nordpolen? Alt dette og mer svarer vi på i kapitlet om navigasjon.

4 – Flytelefoniprosedyrer

Kommunikasjon ved hjelp av radio er et viktig hjelpemiddel når du er ute og flyr. Dette systemet brukes til all kommunikasjon med bakken og det er viktig at du forstår hvordan dette fungerer og hvilke begrensninger systemet har. Derfor starter faget med grunnleggende teori om strøm og radiobølger.

Når du har fått en forståelse for dette så begynner du på selve fraseologi delen (hvordan man sender og mottar meldinger samt hva de betyr). Mye av kommunikasjonen foregår på engelsk, men du vil fort oppdage at det er et svært enkelt språk som benyttes.

7 – Ytelser og flygeplanlegging

I denne delen vil du få en innføring i hvordan du planlegger en flytur. Her vil du bl.a få bruk for det du har lært i Navigasjonskapitlet. Du vil lære å gjøre forskjellige utregninger på en manuell regneskive. Det forventes at du kan bruke denne både til teorieksamen og den praktiske oppflygingen.

Du vil også lære hvordan du skal laste et fly riktig, noe som er meget viktig for balansen. Dette høres kanskje litt komplisert ut, men når du får satt deg inn i studiematerialet så er det faktisk ganske enkelt.

1 – Lover og bestemmelser

Når du skal ut og fly er det en god del forskrifter du må forholde deg til. I læreboken har vi et utdrag av de forskrifter som gjelder for deg som privatflyger. Du slipper med andre ord selv å finne ut hvilke forskrifter som er relevante – vi har gjort jobben for deg!

Dette kapittelet kan være litt tungt å lese, men er uhyre viktig. Uten denne kunnskapen vil du ikke komme deg gjennom den praktiske delen og selve oppflygingen. På nettskolen har vi derfor oppgaver som hjelper deg gjennom pensum slik at dette ikke skal bli altfor tungt stoff.

6 – Operasjonelle prosedyrer

Dette faget oppsummerer mye av det du har vært gjennom tidligere i boken. Noe av det du skal arbeide med i dette faget er bl.a: Forberedelse av en flytur, hva som lovverket krever av en slik forberedelse, hva som kreves av utstyr i et luftfartøy, hva du skal gjære dersom du kommer ut for en ulykke, og noen generelle nødprosedyrer. Mye av dette vil allerede være kjent stoff når du har kommet så langt i kurset.

2 – Menneskelige ytelser og begrensninger

Menneskets hjerne og kropp er i utgangspunktet ikke laget for å fly. Det vil således by på en del utfordringer for hjerne og kropp å oppholde seg høyt til værs. Hvor høyt kan du fly uten å bruke oksygenmaske? Hva er stress og er det bare en ulempe å bli utsatt for litt stress? Hvordan er det egentlig vi tar beslutninger i stressituasjoner? Dette kapitelet er ganske interessant og vil gi deg nyttig lærdom som du garantert vil få bruk for som pilot.

X
X
X
X