Avvikling av papirkartproduksjon av ICAO 1:500 000

  • 02/05/2022

Kilde:
AIC A 04/22 01 APR 2022

»
Avinor vil ikke lengre tilby papirkart av Aeronautical Chart – ICAO 1:500 000.

Papirkartet blir erstattet av et digitalt kart som vil bli tilgjengeliggjort på AIS-portalen – https://avinor.no/ais/ – og gyldig versjon vil være åpen for alle.

Løsningen vil ha støtte for «print-on-demand».
Ny løsning vil bli tilgjengeliggjort medio april 2022 med påfølgende to oppdateringer for 2022.
»

Her finner du ICAO 1.500.000 Norway

X
X
X
X