LAPL legeattest

  • 30/09/2015

Fra april 2015 til april 2017 vil Luftfartstilsynet gjennomføre en prøveordning hvor fastleger kan foreta medisinsk undersøkelse og eventuelt utstedelse av “Light Aircraft Pilot License” (LAPL) legeattester under gitte forutsetninger. Forutsetningene for at fastleger kan foreta medisinsk undersøkelse og eventuelt utstedel LAPL legeattester er; legen er spesialist i allmennmedisin og søkerens fastlege legen har sikret […]

Oslo Flyklubb – støtteundervisning

Oslo Flyklubb kommer under høsten/vinteren til å arrangere støtteundervisning till PPL-A for elever som tar teorien till PPL-A. For mer informasjon, ta kontakt med: styret@osloflyklubb.org

X
X
X
X