Oslo Flyklubb – støtteundervisning

  • 30/09/2015

Oslo Flyklubb kommer under høsten/vinteren til å arrangere støtteundervisning till PPL-A for elever som tar teorien till PPL-A.
For mer informasjon, ta kontakt med:
styret@osloflyklubb.org

X
X
X
X