Akseptering av utenlandsk utdanning og eksamen

  • 24/03/2017

Kilde: AIC-N 04/17 24 MAR Teoriutdanning som er gjennomført i andre EASA-medlemsland aksepteres i Norge. Det er imidlertid en forutsetning at utdanningen er godkjent av det respektive lands luftfartsmyndigheter og at den er utført i henhold til kravene i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011. Luftfartstilsynet vil avvise søknader der kravene til teoriutdanning ikke er oppfylt. Kravene for […]

Klasserom

  • 17/04/2016

15-17 februar 2019 Fredag 1300 – 1930 Lørdag 0900 – 1800 Søndag 0900 – 1600 Påmelding og informasjon: finnes her! 12-14 april 2019 Fredag 1300 – 1930 Lørdag 0900 – 1800 Søndag 0900 – 1600

LAPL legeattest

  • 30/09/2015

Fra april 2015 til april 2017 vil Luftfartstilsynet gjennomføre en prøveordning hvor fastleger kan foreta medisinsk undersøkelse og eventuelt utstedelse av “Light Aircraft Pilot License” (LAPL) legeattester under gitte forutsetninger. Forutsetningene for at fastleger kan foreta medisinsk undersøkelse og eventuelt utstedel LAPL legeattester er; legen er spesialist i allmennmedisin og søkerens fastlege legen har sikret […]

Oslo Flyklubb – støtteundervisning

Oslo Flyklubb kommer under høsten/vinteren til å arrangere støtteundervisning till PPL-A for elever som tar teorien till PPL-A. For mer informasjon, ta kontakt med: styret@osloflyklubb.org

Eksamen 2017

Luftfartstilsynet har publisert eksamensinformasjon for 2017 Les mer her!