Endringer hos Privatfly.no

  • 01/07/2019

Fra 1. juli 2019 går Privatfly.no fra å være ATO til DTO. Denne endringen er kun måten skolen er organisert i forhold til Luftfartstilsynet og EASA. Denne overgangen vil ikke ha noe å si for deg som elev og dine studier fortsetter som normalt.

En annen endring som trer i kraft fra 1. juli 2019 er at klasseromsundervisningen ikke lengere er obligatorisk. Vi vil fremdeles arrangere klasseromsundervisning men det vil bare være frivillig.

Informasjon og påmelding til klasseromsundervisning finner du her.

X
X
X
X