Grunnpakke LAPL/PPL(A)

Grunnpakken gir deg tilgang til selvstudiet. Selvstudiet gjør du via internett, noe som gir deg god fleksibilitet. Du kan studere i ditt eget tempo, svare på øvelsesoppgavene når du selv ønsker det og få en umiddelbar vurdering av din besvarelse online. Erfaring viser at elevene bruker ca 200 timer på å fullføre selvstudiet. Her kan du også kontakte skolens instruktører dersom du har spørsmål. Når du er ferdig med alle 9 fagene får du tilgang til å trene på frigitte eksamensspørsmål. Vi har en egen lærebok og et kursopplegg som er tett knyttet opp mot boken. Dette gjør at kurset er meget oversiktlig og sikrer at du kommer gjennom hele teoripensumet innen du meldes opp til eksamen.


Privatfly.no kjører jevnlige webinar i alle fag. Dette er ment som en oppkjøring til eksamen etter at alle innleveringer på nettskolen er gjennomført. Vi rullerer kontinuerlig gjennom alle fag, slik at denne timeplanen oppdateres fortløpende.

Webinarene varer i ca 2-2,5 timer og her kan du stille spørsmål direkte til instruktør og diskutere med andre elever. Vi kjører også en uformell quiz konkurranse (Kahoot) på webinaret slik at du får testet deg selv. Som elev hos Privatfly.no deltar du gratis på disse webinarene så ofte du ønsker
Her finner du timeplanen for webinarene:
https://privatfly.no/webinar/

Grunnpakken inneholder:

  • Tilgang til nettskolen i 2 år
  • 1300 innleveringsoppgaver
  • 560 treningsspørsmål til eksamen
  • Online lærebok (test her)
  • Support fra instruktør
  • Du deltar på alle webinar gratis

Du får tilgang til grunnpakken i 2 år. Skulle du trenge en forlengelse av kurset etter 2 år, vil du få tildelt nytt kurs uten ekstra kostnader.

I grunnpakken får du også tilgang til en online lærebok. Denne er kun ment som et supplement. Her kan du teste online lærebok:
https://privatfly.no/online-bok/

Pris: 5.300,-

X
X
X
X