Grunnpakke (LAPL/PPL-A)

Grunnpakken gir deg tilgang til selvstudiet. Selvstudiet gjør du via internett, noe som gir deg god fleksibilitet. Du kan studere i ditt eget tempo, svare på øvelsesoppgavene når du selv ønsker det og få en umiddelbar vurdering av din besvarelse online. Erfaring viser at elevene bruker ca 200 timer på å fullføre selvstudiet. Her kan du også kontakte skolens instruktører dersom du har spørsmål. Når du er ferdig med alle 9 fagene får du tilgang til å trene på frigitte eksamensspørsmål. Vi har en egen lærebok og et kursopplegg som er tett knyttet opp mot boken. Dette gjør at kurset er meget oversiktlig og sikrer at du kommer gjennom hele teoripensumet innen du meldes opp til eksamen.

Grunnpakken inneholder:

  • Tilgang til nettskolen i 2 år
  • 1300 innleveringsoppgaver
  • 560 treningsspørsmål til eksamen
  • Online lærebok (test her)
  • Support fra instruktør

Du får tilgang til grunnpakken i 2 år. Skulle du trenge en forlengelse av kurset etter 2 år, vil du få tildelt nytt kurs uten ekstra kostnader.

I grunnpakken får du også tilgang til en online lærebok. Denne er kun ment som et supplement. Her kan du teste online lærebok:
http://privatfly.no/online-bok/

Pris: 5.300,-
Bestill grunnpakken her!

X
X
X
X