Klasserom

  • 17/04/2016

24-26 august 2018
Fredag 1300 – 1930
Lørdag 0900 – 1800
Søndag 0900 – 1600
Påmelding og informasjon: finnes her!

26-28 oktober 2018
Fredag 1300 – 1930
Lørdag 0900 – 1800
Søndag 0900 – 1600