Klasserom 2016

  • 17/04/2016

19-21 August 2016

Fredag 1300 – 1930
Lørdag 0900 – 1730
Søndag 0900 – 1600
Påmelding og informasjon: finnes her!

28-30 oktober 2016
Fredag 1300 – 1930
Lørdag 0900 – 1730
Søndag 0900 – 1600

 

Desember (dato ikke fastsatt)