Klasserom 2017

  • 17/04/2016

18-20 August 2017

Fredag 1300 – 1930
Lørdag 0900 – 1800
Søndag 0900 – 1600
Påmelding og informasjon: finnes her!

27-29 oktober 2017
Fredag 1300 – 1930
Lørdag 0900 – 1800
Søndag 0900 – 1600

 

Desember (dato ikke fastsatt)